درباره

من دانشجوی رشته ساخت و تولید ( مهندسی قالبسازی) هستم.
گزارش تخلف
بعدی